Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 237 van de 100.

Status

Liken en reageren kon t/m 6 oktober

Ontwerp 3: Het doortrekken van het op de fietspad Bekslaan, aanleggen van een rechte brug

Door:
4 mei 2022

In dit ontwerp trekken we het bestaande tweerichtingenfietspad langs de Bekslaan door over de spoorwegovergang.

Ter hoogte van het kruispunt steken fietsers vervolgens over. Hiervoor leggen we een nieuwe rechte fietsbrug aan. De fietsoversteek op de Bekslaan verdwijnt. 
 
Voordelen van dit ontwerp
  • Fietsers tussen Bekslaan en fietsbrug hoeven niet meer over te steken
  • Oversteek Bekslaan vervalt
  • Goedkopere oplossing dan de speciale kromme brug in variant 2
  • Snelheid remmend effect positief voor verkeersveiligheid
 
Nadelen van dit ontwerp
  • Kans is groot dat fietsers ‘schuin’ gaan oversteken (net als in de huidige situatie) in plaats van op de aangewezen fietsoversteek
  • Fietsers kruisen het verkeer van en naar de Leidsevaart-zuid in 2 richtingen
  • Fietsers moeten afremmen om de brug op en af te rijden (ontwerpsnelheid 5 km/uur). 
  • Fietsers kunnen minder prettig doorfietsen vanwege de lagere snelheid 
Gedetailleerd ontwerp
Download het gedetailleerde ontwerp in PDF.

Bekijk de andere ontwerpen en de reacties op de ontwerpen
De overige ontwerpen kunt u terugvinden op deze pagina.

Argumenten

Argumenten voor

| 10 mei 2022 12:13

Beste situatie voor ons als bewoners Tulpenlaan| 10 mei 2022 14:46

Deze optie is de meest veilige situatie wat betreft het stationnetje. Optie 1 is geen veilige optie omdat deze pal voor in- uitrit is gepland voor het station. Is daar al drukke, rommelige situatie zo vlak naast de kruising. Optie 2, waarom kiezen voor een extra dure brug terwijl optie 3 ook prima is.| 13 mei 2022 15:42

Beste ontwerp van de drie, met aanpassingen zoals bij "argumenten tegen" aangegeven| 20 mei 2022 15:45

Kijk voor de gehele reactie van de Dorpsraad Bennebroek op:
www.dorpsraadbennebroek.nl

• Het ontwerp voldoet aan het verzoek van veel omwonenden om slechts één oversteekpunt voor fietsers te hebben.
• Er gaan bijna geen parkeerplaatsen verloren.
• De kleine verplaatsing van de fietsbrug in combinatie met de plaats van het oversteekpunt maakt dat er beter zicht is op het verkeer vanaf de Bekslaan.
• De aansluiting op de Hyacintenlaan is beter, direct op de weg uitkomend.| 24 mei 2022 21:24

Voor, maar wel mét de aanpassingen van de Dorpsraad Bennebroek (zie schrijven op de website).

| 26 mei 2022 22:29

Plus geelgemarkeerde weggedeelten op Bekslaan, Gewraakte kruising, Leidsevaart vergelijkbaar met die in/naar Vogelenzangdorp ter snelheidsverlagend effect. Extra tevreden over ook in dit voorstel slagbomen voor fietsverkeer.| 12 mei 2022 12:11

In ieder geval fietsers niet 2 keer laten oversteken (zoals in ontwerp 1). Brug in dit ontwerp is minder duur dan de gebogen brug van ontwerp 2.| 21 mei 2022 15:43

T.M.Brogt
Ontwerp 3 is de meest praktische oplossing voor alle verkeersstromen| 27 mei 2022 14:26

Eens met argumentatie van Dorspraad Bennebroek incl. de vermelde aanpassingen| 30 mei 2022 12:36

Niet zozeer een voor of tegenargument maar meer een aandachtspunt. De fietsersbrug, zoals deze consequent wordt genoemd, wordt in de praktijk namelijk ook gebruikt door voetgangers (terecht). Op de huidige brug 'knelt' dit nog wel eens. De nieuwe brug zal dus voldoende breed moeten zijn om elkaar fatsoenlijk te kunnen passeren. Misschien een aparte voetgangersstrook(?).| 30 mei 2022 12:50

Overigens wordt niet alleen de fietsbrug veelvuldig door voetgangers (en hardlopers) gebruikt. Deze meeste mensen lopen door langs de leidsevaart in zuidelijke richting of gaan het spoor over en lopen over het fietspad langs de Bekslaan. Nu is er nog een voetgangersoversteek bij het spoor (met zigzag) en een stuk trottoir(!). Aandacht voor de voetgangers lijkt me zeer gewenst, zo niet noodzakelijk.Argumenten tegen

| 10 mei 2022 12:58

Er is mij als kind altijd geleerd om niet in een bocht over te steken. In alle drie de ontwerpen wordt dit nu wel aan de fietsers gevraagd, om over te steken, exact daar waar een paar maanden geleden nog een fietser aan werd gereden. Door het hoogte verschil tussen de bekslaan/spoorweg overgang, en de aansluiting op de leidsevaart is op de voorgestelde oversteek plaats geen enkel zicht op verkeer komend uit de bekslaan.

| 10 augustus 2022 11:10

In het voorgestelde ontwerp is meer zicht aanwezig op het verkeer op de Bekslaan en Leidsevaart dan in de huidige sitiuatie. In de verdere uitwerking zal geprobeerd worden om het hoogteverschil te verkleinen om zodoende het zicht op de Bekslaan te verbeteren.| 13 mei 2022 15:28

Fietsers kiezen de meest logische oversteek. Zowel tussen Bekslaan en Leidsevaart-noord vice vers als tussen Leidsevaart-noord en Leidsevaart-zuid vice versa zullen fietsers oversteken via de uitrit (plateau) van de rijbaan van de Leidsevaart-zuid. Laat zuidelijk steunpunt van de fietsoversteek vervallen.

| 10 augustus 2022 11:11

In het ontwerp is voorzien in een fietsoversteek op gelijk niveau met de rijbaan. Dit is comfortabeler voor fietsers dan het plateau afrijden. Door het laten vervallen van het zuidelijke steunpunt is het minder duidelijk waar fietsers moeten oversteken.| 13 mei 2022 15:37

XTNT wijzigt het nu als T-kruising vormgegeven kruispunt in een "soepele" flauwe bocht tussen Bekslaan en Leidsevaart-noord. Dat leidt tot een hogere autosnelheid waar juist een lagere snelheid gewenst is op de conflictpunten met de overstekende fietsers. Maak de bocht haakser om de autosnelheid te verminderen. Door het zuidelijke fietssteunpunt te laten vervallen en de aanlanding van de brug naar het zuiden te verplaatsen ontstaat hiervoor ruimte.

| 19 mei 2022 12:47

Mee eens, maar wat bedoelt u precies met zuidelijk fietssteunpunt vervallen enz.? Graag contact dorpsraadbennebroek@gmail.com

| 10 augustus 2022 11:11

De bocht heeft een straal die geschikt is om met 30 km/uur door te rijden. De breedte van de bocht is zodanig dat een trekker met oplegger en een auto elkaar kunnen passeren. Daarnaast dient de huidige doorgaande lijn van de Leidsevaart doorbroken te worden. Dit gebeurt door de Leidesevaart zuid in de bocht aan te sluiten. Bij een krappere bochtstraal blijft de Leidsevaart zijn doorgaande lijn behouden.| 20 mei 2022 15:38

Kijk voor de gehele reactie van de Dorpsraad Bennebroek op:
www.dorpsraadbennebroek.nl

Verbeterpunten:
-middengeleider in de bocht zodat in 2 stappen overgestoken kan worden door fietsers;
-bocht nog haakser maken zodat snelheid van auto’s geremd wordt;
-op eerder punt in Vogelenzang aangeven dat vrachtverkeer door Bennebroek niet kan;
-snelheidsremmende maatregel tussen fietsbrug en Centenbrug dmv 30 km advies + flitser.

| 10 augustus 2022 11:13

De Leidsevaart is verboden voor vrachtauto's uitgezonderd bestemmingsverkeer. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn voor een trekker met oplegger om de bocht te passeren. De ruimte kan wel voorzien worden van een overrijdbare middengeleider zodat auto's langs de geleider rijden en de incidentele vrachtauto gebruik kan maken van de geleider

| 10 augustus 2022 11:13

De huidige doorgaande lijn van de Leidsevaart dient doorbroken te worden. Dit gebeurt door de Leidesevaart zuid in de bocht aan te sluiten. Bij een krappere bochtstraal blijft de Leidsevaart zijn doorgaande lijn behouden.

| 10 augustus 2022 11:13

Wij kunnen geen vrachtwagen verbod op de Bekslaan invoeren. De bestaande verbodsborden op de Zwarteweg en Leidsevaartweg zijn voldoende. Alsmede de hoogte beperking van het spoorwegviaduct.

| 10 augustus 2022 11:14

Adviessnelheid 30 km/h kan inclusief Leidsevaart tot aan de Centenbrug. Handhaving en flitsers kan niet aangezien het een advies snelheid is. Dit is bovendien geen gemeentelijke taak.| 10 mei 2022 13:00

Het vervallen van 3 parkeerplaatsen aan de leidsevaart zal voor bewoners aan de leidsevaart geen motivator zijn om deze optie te kiezen.

| 10 augustus 2022 11:14

De vervallen parkeervakken zullen in het verlengde van de huidige parkeerstrook gecompenseerd worden.| 26 mei 2022 14:06

1. Fietsers komend vanaf de Bekslaan zullen niet doorrijden tot aan de fietsbrug om vervolgens een haakse bocht te nemen om het kruispunt over te steken en daarmee een tegen-natuurlijke beweging te maken. Wat fietsers wel zullen doen is dat zij, zodra zij de spoorwegovergang zijn gepasseerd, meteen met een natuurlijke beweging naar links af zullen buigen om hun weg langs het fietspad aan de woningzijde richting Centenbrug te vervolgen.

| 10 augustus 2022 11:14

Het fietspad komt verhoogd te liggen ten opzichte van de weg, waarmee het onaantrekkelijker wordt om deze beweging te maken. Het helemaal voorkomen van dit gedrag is niet mogelijk.| 26 mei 2022 14:07

2. Wanneer fietsers wel gebruik maken van de in het ontwerp op de kruising voorziene haakse oversteekplaats, gaat een fietser dwars door het van links en rechts komend autoverkeer heen hetgeen levensgevaarlijk is. Zeker nu het wegontwerp een flauwe bocht heeft wat snelheid verhogend werkt en het autoverkeer tot hard rijden uitlokt waarbij automobilisten nauwelijks zicht hebben op de van rechts of links komende loodrecht aan de autorijweg overstekende fietsers.

| 10 augustus 2022 11:15

Het zicht verbetert ten opzichte van de huidige situatie.| 26 mei 2022 14:10

Weginrichting Leidsevaart-Noord ontbreekt
Het aanpakken van de weginrichting van de Leidsevaart-Noord en het daarbij behorende fietspad is door de gemeente uitgesteld in afwachting van de bewonersparticipatie. Daarom dient er nu één ontwerp te komen zowel voor de weginrichting Leidsevaart-Noord als voor het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart en een deel van de Bekslaan.

| 10 augustus 2022 11:15

Het vervangen van het tegelfietspad door een asfaltfietspad wordt meegenomen in het ontwerp.| 26 mei 2022 14:14

Clandestiene Duinpolderweg
De gemeente dient maatregelen op de Leidsevaart-Noord te nemen om de verkeersveiligheid te vergroten, de snelheid uit het verkeer te halen en verkeersoverlast te verminderen. Gebeurt dat niet dan blijft de Leidsvaart-Noord de clandestiene Duinpolderweg waarbij verkeer over de Leidsevaart-Noord raast met een vaak gemeten snelheden van 70 - 100 km p/u. Oversteken als voetganger is vaak levensgevaarlijk, laat staan dat bewoners met kinderen veilig kunnen oversteken.

| 10 augustus 2022 11:15

Wij gaan de weg inrichten met een adviessnelheid van 30 km/h zoals de Vogelenzangseweg ook is ingericht. Daar werkt het ook dus wij hopen dat het hier ook werkt.| 26 mei 2022 14:22

• Maximum snelheid 30 km met flitspaal: hiervoor zijn geen drempels nodig zoals de gemeente suggereert en is een goede doorstroming hulpdiensten mogelijk.
• Gele wegmarkering met suggestieve drempel (zie voorbeeld dorp Vogelenzang).
• Haaientanden waarbij fietsers voorrang moeten geven aan kruisend autoverkeer.
• Led lampjes / verlichting in de weg bij oversteek fietser/voetganger.
• Plaatsen verkeersbord RVV J37 (waarschuwing overstekende fietsers en voetgangers).

| 10 augustus 2022 11:15

Maximum snelheid: De gemeente heeft geen bevoegdheid om flitspalen te plaatsen zoals uitgelegd op de ontwerpmiddag. De weg dient 50 km te blijven ivm de gewenste voorrangssituatie van het spoor en de functie gebiedsontsluitingsweg. Wij gaan wel een adviessnelheid geven zoals op de Vogelenzagseweg en de Bennebroekerlaan

| 10 augustus 2022 11:16

Gele wegmarkering: Dit is ons plan ook.

| 10 augustus 2022 11:17

Haaientanden: De fietsoversteek over de Leidsevaart - Bekslaan (in de bocht) is voorzien van haaientanden.

| 10 augustus 2022 11:17

LED verlichting: Dit doen wij alleen bij zebrapaden en deze komt hier niet.

| 10 augustus 2022 11:17

Verkeersbord RVV J37: Bebording wordt meegenomen in het definitieve ontwerp.| 26 mei 2022 14:22

• Gemarkeerd rondkeerpunt (dus geen rotonde)
• Heroverwegen chicane wegversmalling op Bekslaan en Leidsevaart-Noord om snelheid wegverkeer te verminderen met genoeg afstand tot de spoorwegovergang ter voorkoming van filevorming. Of gele wegmarkering met suggestieve drempel.
• Adviessnelheid 30 km met matrixbord met snelheidsregistratie en smileys wanneer 30 km gebied niet kan.
• Geluidsarm asfalt.

| 10 augustus 2022 11:18

Gemarkeerd rondkeerpunt: De doorgaande richting Leidsevaart - Bekslaan dient ondersteund te worden en terugslag op de overweg dient voorkomen te worden.

| 10 augustus 2022 11:18

Wegversmalling: Wegversmallingen leiden in de praktijk vaak tot snelheidsverhogingen omdat autoverkeer voor de tegemoetkomende auto de versmalling gepasseerd wil zijn.

| 10 augustus 2022 11:18

Adviessnelheid: Adviessnelheid 30 km/h gaan wij invoeren. Smileys plaatsen gaan wij onderzoeken.

| 10 augustus 2022 11:19

Geluidsarm asfalt: Dit heeft geen zin op een 30 km weg, hier is het motorgeluid overheersend tov het bandengeluidUiteraard wordt deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden gebouwd. De presentatie van deze 3 varianten is globaal, het detailniveau zit hier nog niet in. Het ging in dit stadium puur over de uitstraling van de brug. Er komen bijvoorbeeld nog kabels en/of gaas voor de openingen. Hetzelfde geld voor andere veiligheidsmaatregelen zoals bebordingen en afrasteringen. Dit wordt in een later stadium in detail uitgewerkt.

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel