Spring naar inhoud

Nieuw ontwerp voor kruispunt Bekslaan – Leidsevaart

De gemeente Bloemendaal maakt een nieuw ontwerp voor het kruispunt Bekslaan - Leidsevaart in Bennebroek. In dit ontwerp nemen we de Leidsevaart tussen de Bekslaan en Zwarteweg ook mee. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, uit Vogelenzang en daarbuiten hebben meegedacht over een nieuw ontwerp. Uit drie ontwerpen is er eentje gekozen, namelijk variant 3.

Op deze pagina kunt u variant 3 bekijken. In de uitwerking is een brug opgenomen. Het bureau heeft 3 voorstellen voor deze brug uitgewerkt. U kunt aangeven welke brug uw voorkeur heeft, dat doet u op deze pagina.

 

 

Waarom gaan we met dit kruispunt aan de slag?

Het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart is al langer onderwerp van gesprek. De T-splitsing ligt vlakbij een spoorwegovergang. Ook is er weinig ruimte en fietsers steken het kruispunt op verschillende plekken over. De aanwezigheid van een fietsbrug, tweerichtingenfietspad en parkeerplaatsen maakt de verkeerssituatie nog complexer. Een nieuw ontwerp moet de verkeerssituatie veiliger maken.

Hoe komen we tot een nieuw ontwerp?

We hebben op 9 maart een bijeenkomst voor inwoners en betrokkenen georganiseerd om te komen tot een nieuwe inrichting van het kruispunt. Verkeerskundig bureau XTNT en ontwerpbureau Kragten helpen ons hierbij. De presentatie van die avond" en het verslag van de bewonerssessie zijn op deze site geplaatst.

Na de bijeenkomst hebben beide bureaus de resultaten en de bewonersideeën verder uitgewerkt in 3 ontwerpen. We vroegen u deze te bekijken en uw like te geven aan het ontwerp van uw voorkeur. U kon daar ook een opmerking bij plaatsen. We wegen de input af en werken dit uit in een voorstel voor de gemeenteraad. De raad beslist uiteindelijk welk ontwerp we gaan uitvoeren.

Bekijk de 3 voorstellen voor de brug

Er zijn 3 voorstellen gemaakt voor de brug over de Leidsevaart. U kunt tot 6 oktober aangeven welke brug uw voorkeur heeft. Dit doet u door een stem te geven op één van de ontwerpen. Ook kunt u aangeven waarom dit ontwerp uw voorkeur heeft.

Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op via fietsknelpunt_bekslaan_leidsevaart@bloemendaal.nl.

Vervolgstappen

We verwerken de brug met de meeste likes in een voorstel. Dit voorstel bespreken we met de gemeenteraad van Bloemendaal. de raad besluit of dit voorstel tot uitvoering komt.

Bekijk het gekozen ontwerp
Lees meer op bloemendaal.nl Externe link naar de website bloemendaal.nl

Uitgangspunten

  1. Iedereen die het kruispunt gebruikt kan een ontwerp liken. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, uit Vogelenzang en daarbuiten.
  2. Alle likes en opmerkingen worden gewogen en uitgewerkt in een voorstel voor de gemeenteraad van Bloemendaal.
  3. De gemeenteraad besluit welk ontwerp eventueel uitgevoerd wordt

Tijdlijn

Oktober/november

Observatie, inmeten en verkeerstellingen kruispunt

13 december – 21 januari

Insturen tips

9 maart

Ontwerpsessie bewoners, keus voor beste oplossingen. Bureau XTNT werkt resultaat uit in een aantal ontwerpen

5 t/m 27 mei

Liken en reageren op de 3 ontwerpvarianten

Juli t/m September

We werken de gekozen variant verder uit in een concreet voorstel.

13 sept t/m 6 okt

Stem op de drie ontwerpvarianten voor de brug

Oktober

De raad besluit of dit ontwerp tot uitvoering komt.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel