Spring naar inhoud

Nieuw ontwerp voor kruispunt Bekslaan – Leidsevaart

De gemeente Bloemendaal maakt een nieuw ontwerp voor het kruispunt Bekslaan - Leidsevaart in Bennebroek. In dit ontwerp nemen we de Leidsevaart tussen de Bekslaan en Zwarteweg ook mee. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, uit Vogelenzang en daarbuiten kunnen meedenken met een nieuw ontwerp. U gebruikt dit kruispunt en kunt dus goed beoordelen wat veilig en prettig is!  Geef uw voorkeur aan door 1 van de 3 ontwerpen te liken!

Waarom gaan we met dit kruispunt aan de slag?

Het kruispunt Bekslaan-Leidsevaart is al langer onderwerp van gesprek. De T-splitsing ligt vlakbij een spoorwegovergang. Ook is er weinig ruimte en fietsers steken het kruispunt op verschillende plekken over. De aanwezigheid van een fietsbrug, tweerichtingenfietspad en parkeerplaatsen maakt de verkeerssituatie nog complexer. Een nieuw ontwerp moet de verkeerssituatie veiliger maken.

Hoe komen we tot een nieuw ontwerp?

We hebben op 9 maart een bijeenkomst voor inwoners en betrokkenen georganiseerd om te komen tot een nieuwe inrichting van het kruispunt. Verkeerskundig bureau XTNT en ontwerpbureau Kragten helpen ons hierbij. De presentatie van die avond" en het verslag van de bewonerssessie zijn op deze site geplaatst.

Na de bijeenkomst hebben beide bureaus de resultaten en de bewonersideeën verder uitgewerkt in 3 ontwerpen. We vragen u deze te bekijken en uw like te geven aan het ontwerp van uw voorkeur. U kunt daar ook een opmerking bij plaatsen. We wegen de input af en werken dit uit in een voorstel voor de gemeenteraad. De raad beslist uiteindelijk welk ontwerp we gaan uitvoeren.

Bekijk de 3 ontwerpen en geef uw voorkeur aan

U kunt de ontwerpen tot 27 mei bekijken en uw voorkeur aangeven. Dit doet u door het ontwerp van uw keuze een like te geven. Ook kunt u aangeven waarom dit ontwerp uw voorkeur heeft. Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op via fietsknelpunt_bekslaan_leidsevaart@bloemendaal.nl.

Vervolgstappen na 27 mei 2022

De input en likes die we ontvangen wegen we af en werken we uit in een voorstel voor de gemeenteraad van Bloemendaal. Dit voorstel wordt besproken in een vergadering van de commissie Grondgebied. De raad besluit welk van de ontwerpen we gaan uitvoeren.

Beoordeel de drie ontwerpvarianten
Lees meer op bloemendaal.nl Externe link naar de website bloemendaal.nl
Hoe werkt het?
1. Vul de tips aan

We hebben al veel goede opmerkingen en tips ontvangen. Via deze pagina kunt u bekijken welke dit zijn.

2. Uitwerken schetsontwerpen

De gemeente heeft de tips in een aantal varianten uitgewerkt. Op 9 maart was er een bijeenkomst waar we deze varianten met inwoners verder hebben besproken.

3. Reageren op schetsontwerpen

Via deze website en in een bijeenkomst op 9 maart konden inwoners reageren op de schetsontwerpen. De resultaten van die bijeenkomst zijn verwerkt in 3 ontwerpvarianten.

4. Stemmen op uw voorkeursontwerp

Er zijn 3 ontwerpen uitgewerkt. U kunt uw voorkeur aangeven met een like via deze website. Ook kunt u een opmerking plaatsen. Lukt dit niet? Dan kunt u uw voorkeur ook per e-mail doorgeven. We werken de resultaten uit in een voorstel voor de gemeenteraad. De raad beslist over het vervolg en welk ontwerp we eventueel gaan uitwerken.

Uitgangspunten

  1. Iedereen die het kruispunt gebruikt kan een ontwerp liken. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, uit Vogelenzang en daarbuiten.
  2. Alle likes en opmerkingen worden gewogen en uitgewerkt in een voorstel voor de gemeenteraad van Bloemendaal.
  3. De gemeenteraad besluit welk ontwerp eventueel uitgevoerd wordt

Tijdlijn

Oktober/november

Observatie, inmeten en verkeerstellingen kruispunt

13 december – 21 januari

Insturen tips

9 maart

Ontwerpsessie bewoners, keus voor beste oplossingen. Bureau XTNT werkt resultaat uit in een aantal ontwerpen

5 t/m 27 mei

Liken en reageren op de 3 ontwerpvarianten

Na eind mei

Voorstel in de raadscommissie grondgebied

Login om verder te gaan
refresh

Cancel