Spring naar inhoud

Bekijk het ontwerp voor de kruising Leidsevaart-Bekslaan

We zijn druk bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van de kruising Leidsevaart-Bekslaan. Buurtbewoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben meegedacht over een ontwerp voor het kruispunt en de brug. De brug met de meeste stemmen is meegenomen in het raadsvoorstel van het college. De raadscommissie Grondgebied heeft dit voorstel besproken op 6 december 2022. De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 akkoord gegeven op het gekozen ontwerp.

U kon nog één keer reageren op het ontwerp

Zoals beloofd legden wij het ontwerp na goedkeuring van de gemeenteraad nog één keer aan u voor om laatste ideeën op te halen. Reageren op dit ontwerp kon tot 30 september 2023 via deze pagina.

Treinvrije periodes tijdens de werkzaamheden aan het spoor

Het werk aan de spoorwegovergang vindt plaats tijdens een ‘treinvrije periode’ (TVP). Reizigers kunnen dan niet, of alleen met vervangend vervoer (bussen), reizen tussen Haarlem en Leiden. ProRail beperkt het aantal TVP’s zoveel mogelijk. Tijdens deze periodes moeten alle werkzaamheden (dus ook normaal onderhoud naast vernieuwingen zoals aan de overweg Bekslaan) worden uitgevoerd.

Planning

We hebben het ontwerp van de brug in detail uitgewerkt voor de aanvraag bouwvergunning. Ook het ontwerp van het kruispunt en alle nodige technische tekeningen zijn klaar. We hebben de werkzaamheden afgestemd met ProRail. De uitvoering van het werk verschuift mogelijk van eind 2025 naar begin 2026. Wij zijn van onze planning afhankelijk van de treinvrije periode van ProRail. Als er meer nieuws is over de planning, informeren wij hierover.

Vragen, ideeën of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar Rutger Groen (projectleider) via r.groen@bloemendaal.nl

Technische tekeningen

Reacties op het ontwerp

| 7 september 2023 09:15

De doelstelling voor de veiligheid van het kruispunt voor de fietsers is niet opgelost met dit ontwerp. Dat los je alleen op met verkeerslichten maar dat schijnt te duur te zijn. Dit ontwerp heeft nu een extra onveiligheid gecreëerd voor de voetgangers op de burg. Je kunt vanaf de Bekslaan zo de brug oprijden. Er is geen enkele belemmering aan ’t begin van de brug. In dit ontwerp kunnen nu ook scooters zo de brug opscheuren, een woonwijk in met veel jonge kinderen.

| 15 september 2023 22:38

Deze onveiligheid kan je oplossen door in de holte / binnenkant van het fietspad Bekslaan-Leidsevaart een hekwerk of vangrail te plaatsten ter hoogte van het berm groen. Momenteel voel ik mij juist veilig door het hekwerk op het einde van de brug voor de oversteek naar de Leidsevaart, dat mis ik dus in de de nieuwe schets! Het langzame verkeer behoeft meer bescherming voor de oversteek anders wordt de nieuwe situatie beslist niet veiliger deze 3 miljoen!!!

| 15 november 2023 08:54

Verkeerskundige: Bebording geeft aan dat alleen fietsers toegestaan zijn op de brug. Fysiek wordt dat niet afgedwongen, aangezien fietsers daar ook last van hebben. De toegepaste bochtstralen aan de zijde van de Bekslaan dwingen een langzame snelheid af. Mochten toch bromfietsers gebruik maken van de brug en leiden tot onveilige situaties kan de politie handhaven. Mocht dat onvoldoende zijn dan kunnen in de toekomst nog aanvullende maatregelen getroffen worden in de vorm van bijv. hekwerken

| 15 november 2023 08:54

Gemeente Bloemendaal: De brug en het fietspad komen in de nieuwe situatie ten zuiden van de Bekslaan uit, er is geen conflict met het autoverkeer en het plaatsen van hekken of vangrail is niet nodig| 8 september 2023 14:20

mijne heren , wij hadden al in 2021 een goed keuring gegeven voor dit ontwerp, waarom dan nogmaals deze vraag ? denk wel dat het goed is om op deze brug twee val hekken te plaatsen zodat er geen scooters door kunnen.

| 15 november 2023 08:55

Verkeerskundige: Bebording geeft aan dat alleen fietsers toegestaan zijn op de brug. Fysiek wordt dat niet afgedwongen, aangezien fietsers daar ook last van hebben. De toegepaste bochtstralen aan de zijde van de Bekslaan dwingen een langzame snelheid af. Mochten toch bromfietsers gebruik maken van de brug en leiden tot onveilige situaties kan de politie handhaven. Mocht dat onvoldoende zijn dan kunnen in de toekomst nog aanvullende maatregelen getroffen worden in de vorm van bijv. hekwerken.| 15 september 2023 23:05

Op dit moment voel ik mij veiliger wanneer ik vanaf de Hyacintenlaan over de brug fiets en oversteek en mijn fietstocht in noordelijke richting via de Leidsevaart vervolg dan op de nieuwe schets. Ik mis bescherming van een vangrail of hekwerk voor het langzame verkeer! Mooie schets maar ik betwijfel of dit veiliger wordt en dat voor 3 miljoen!!!🧐

| 15 november 2023 08:56

Reactie Gemeente Bloemendaal: De brug en het fietspad komen in de nieuwe situatie ten zuiden van de Bekslaan uit, er is geen conflict met het autoverkeer en het plaatsen van hekken of vangrail is niet nodig| 24 september 2023 16:16

REACTIE BEWONERS Casa Carmeli
In onze brievenbussen zat een brief van de gemeente Bloemendaal met de aankondiging van de aanpassing van het kruispunt Bekslaan-Leidsevaartweg , met daarbij een gelegenheid van een reactie. De bewoners van Bekslaan 11 (Appartementen Casa Carmeli )maken graag gebruik van deze gelegenheid.
Wij zijn van mening dat de aanpassing maar ten dele leidt tot meer veiligheid, en dat dit hooguit geldt voor het kruispunt zelf. De Bekslaan moet ook aangepast.| 24 september 2023 16:21

Vervolg reactie Casa Carmeli:Wij zijn van mening dat de aanpassing maar ten dele leidt tot meer veiligheid, en dat dit hooguit geldt voor het kruispunt zelf. De onveiligheid van de Bekslaan zelf wordt niet weggenomen, zal waarschijnlijk toenemen. Die onveiligheid wordt veroorzaakt door automobilisten en motorrijders die van de Bekslaan een racebaan maken. De nu aflopende zomer was daar weer een goed voorbeeld van. Krankzinnige snelheden, groot geluidsoverlast, grote risico’s voor overstekers.| 24 september 2023 16:22

tweede vervolg reactie Casa Carmeli:en personen die de weg willen oprijden.
Wij denken dat de aanpassing van het kruispunt die risico’s alleen maar groter maken. Daarom verzoeken wij u om op de Bekslaan 3 verkeersdrempels te plaatsen, aan het begin na de spoorwegovergang, in het midden voor de toegang tot Casa Carmeli en aan het eind voor de rotonde. Een drempel op de Vogelenzangseweg, halverwege de rotonde en de eerste bocht, maakt het compleet.| 24 september 2023 16:23

Derde vervolg Casa Carmeli:Uw gemeente heeft in de afgelopen maanden op verzoek van de bewoners van Casa Carmeli (Bekslaan 9-11) maatregelen genomen om de toegang tot de Bekslaan voor de bewoners van Casa Carmeli veiliger te maken. Dat hebben wij op prijs gesteld. Het effect van die maatregelen is echter nog onvoldoende. Het aanbrengen van de gevraagde verkeersdrempels zal de verkeerssituatie veiliger op de Bekslaan veiliger maken, en de overlast voor de bewoners minder.

| 15 november 2023 08:48

Reactie Gemeente Bloemendaal: De Bekslaan zelf valt buiten de scope van dit project. Zodra de Bekslaan aangepakt gaat worden zullen wij uw wensen bekijken.

| 15 november 2023 08:49

Reactie verkeerskundige: De Bekslaan wordt veiliger voor fietsers aangezien de oversteek wordt verplaatst naar de kruising met de Leidsevaart.| 24 september 2023 16:24

laatste vervolg Casa Carmeli:Uw planning gaat uit van realisering in 2026. Dat vinden wij rijkelijk laat.

| 15 november 2023 08:50

Reactie Gemeente Bloemendaal: Helaas zijn wij voor de realisatie afhankelijk van een door Prorail te organiseren treinvrij weekend en dat kan naar verwachting pas begin 2026 plaatsvindenLogin om verder te gaan
refresh

Cancel