Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Liken en reageren kon t/m 6 oktober

Ontwerp 1: Doortrekken van het fietspad aan de Leidsevaart, oversteken op Bekslaan

Door: Gemeente Bloemendaal
4 mei 2022

In dit ontwerp trekken we het tweerichtingenfietspad dat langs de Leidsevaart al aanwezig is door over de spoorwegovergang.

De oversteek naar het fietspad langs de Bekslaan maken we daarmee veiliger. We maken ruimere boogstralen voor fietsers. Daardoor verbeteren we het zicht voor fietsers. Ook plaatsen we een plateau om de snelheid van het autoverkeer te verlagen. Voor fietsers die rechtdoor langs de Leidsevaart fietsen is een veiligere oversteek gerealiseerd. We verplaatsen de fietsbrug om de verkeerssituatie op het kruispunt overzichtelijker te maken. 
 
Voordelen van dit ontwerp
  • Overzichtelijke verkeerssituatie
  • Veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers
  • Minste aanpassingen nodig waardoor lagere kosten
 
Nadelen van dit ontwerp
  • Fietsers tussen de Bekslaan en de fietsbrug moeten nog steeds twee keer oversteken
Gedetailleerd ontwerp
Download het gedetailleerde ontwerp in PDF.

Argumenten

Argumenten voor

Roos | 10 mei 2022 11:14

Fietspad is tweerichtingsverkeer en bij de bocht is er slecht zicht op elkaar omdat de struiken alle zicht wegnemen. Voorwaarde bij deze variant is dus dat het zicht voor de fietsers in de bocht goed is. Beschoeiing zal dus misschien aangepast moeten worden.Corrie | 11 mei 2022 11:23

Ik zie hier een levensgevaarlijke situatie ontstaan wanneer de fietsers en brommers in 2 richtingen plus aansluiting van de Leidsevaart zuid en stationsbrug langs cafe Floris V ( is de noordzijde van de Leidsevaart en Bekslaan) de bocht om worden geleid. Er is daar n.l. een hoogte verschil en de brommers en fietsers vanaf de Bekslaan krijgen veel te veel vaart om de bocht kort en veilig te nemen. Helemaal met brommers en E-bikes is dit is m.i. onverantwoord! Ik stem voor 3!Argumenten tegen

DorpsraadBennebroek | 20 mei 2022 15:33

• 2 richtingen fietspad in de binnenbocht is onoverzichtelijk.
• Oprit brug is ver van de route waardoor fietsroute zich zal verleggen naar Centenbrug.
• Fietsers Bekslaan – Hyacintenlaan moeten 2x doorgaande route oversteken.Geoffrey | 10 mei 2022 12:56

Er is mij als kind altijd geleerd om niet in een bocht over te steken. In alle drie de ontwerpen wordt dit nu wel aan de fietsers gevraagd, om over te steken, exact daar waar een paar maanden geleden nog een fietser aan werd gereden. Door het hoogte verschil tussen de bekslaan/spoorweg overgang, en de aansluiting op de leidsevaart is op de voorgestelde oversteek plaats geen enkel zicht op verkeer komend uit de bekslaan.Rob | 13 mei 2022 15:09

Een solitaire fietsoversteek over een GOW50 is objectief en subjectief onveilig, onlogisch en onnodig.
Op de conflictpunten tussen auto's en overstekende fietsers is de snelheid van de auto's (V85 volgens VCP=53,7km/u) te hoog.
Maatregelen om de snelheid van de auto's te verminderen of waarschuwingsborden "overstekende fietsers" kunnen verwarring geven mbt de voorrang. Dat kan leiden tot "sympathiek" informeel voorrangsgedrag van automobilisten terwijl het tegenverkeer minder "sympathiek" is.Hans | 26 mei 2022 22:13

Het merendeel van de fietsers vanaf Bekslaan vervolgen hun weg via de gewraakte kruising kruising over de fietsbrug. Je kan niet van hen verlangen dat zij 2 x de weg moeten kruisen.Hans | 26 mei 2022 22:14

Ben het eens met de Reactie van de Dorpsraad Bennebroek.Hans | 27 mei 2022 14:33

Deze variant is onveilig. Ik ben het eens met de reactie van de Dorpsraad Bennebroek wat dit betreft en verder met hun voorgestelde aanpassingen ter ondersteuning van Variant 3Hans | 27 mei 2022 14:34

Onveilig met name voor fietsers die dan 2 x moeten overstekenUiteraard wordt deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden gebouwd. De presentatie van deze 3 varianten is globaal, het detailniveau zit hier nog niet in. Het ging in dit stadium puur over de uitstraling van de brug. Er komen bijvoorbeeld nog kabels en/of gaas voor de openingen. Hetzelfde geld voor andere veiligheidsmaatregelen zoals bebordingen en afrasteringen. Dit wordt in een later stadium in detail uitgewerkt.

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel