Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 13 van de 100.

Status

Liken en reageren kon t/m 6 oktober

Tip van bewoners met elk 30 jaar ervaring.

Door:
6 januari 2022

Tweerichtingen fietspad laten zoals het nu is Op de Leidsevaartweg adviessnelheid 30 km. per uur van gemeentegrens Heemstede tot Bekslaan.

Bennebroek, 6-1-2022
 
Zienswijze 
·      inrichting Leidsevaartweg tussen kruispunt Bekslaan en Zwarteweg, 
·      inrichting kruispunt Centenbrug.
 
Ingediend door:
Bewoners 
Zwarteweg 68 Ruud van Rooijen
Zwarteweg 70 Karin de Caluwe
Zwarteweg 76 Hans Glas
Zwarteweg 78 Theo Koene
Zwarteweg 80 Kees van Rijn
Zwarteweg 82 Marian Timmermans
Zwarteweg 84 Ricardo ten Velden
Zwarteweg 86 Gerda Aupers
 
Onze huizen liggen aan de Leidsevaart naast de Centenbrug. De meesten van ons wonen hier ruim 30 jaar. Wij zijn dus ervaringsdeskundigen wat betreft het gebruik van het fietspad langs de Leidsevaartweg en beide bruggen en kijken tevens uit op de verkeersafwikkeling op de Centenbrug en de Leidsevaartweg.
 
Fietspad:
Tweerichtingen fietspad laten zoals het nu is.
Voordelen: 
·       Zeer veilig voor fietsers in beide richtingen
·       Leveranciers kunnen gemakkelijk even stoppen op het fietspad bij de huizen aan de Leidsevaartweg, fietsers kunnen geparkeerde busjes dan nog steeds passeren op het fietspad.
·       Veilig opstellen op het fietspad om de brug over te steken naar de Zwarteweg.
 
Dus NIET:
o   Fietspad aan beide zijden van de Leidsevaartweg maken, dat verplaatst het probleem van oversteken naar de Centenbrug, waar het nog veel drukker is.
o   “Fietsrotonde” bij de Centenbrug: Vanaf de Zwarteweg is de brug hoog, totaal geen zicht op het kruispunt.
o   Tweemaal oversteken van de Leidsevaartweg door tweerichtingenfietspad bij fietsbrug naar de overkant te laten afbuigen en weer terug.
 
Snelheid:
·       Op de Leidsevaartweg adviessnelheid 30 km. per uur van gemeentegrens Heemstede tot fietsoversteek op Bekslaan.
(Voordeel van ADVIES snelheid t.o.v. VERPLICHTE snelheid is dat dan nog gehandhaafd kan worden door bijv. een flitspaal.)
·       Plaatsen van flitspaal halverwege Leidsevaartweg die snelheid meet in beide richtingen.
·       (Géén drempels of versmallingen!)
 
Vrachtverkeer:
Bord verboden voor vrachtwagens ook al plaatsen bij rotonde kruising Vogelenzangseweg – Bekslaan. (Het staat nu pas op de Centenbrug). Nu staan er veel twijfelende vrachtwagens te manoeuvreren voor de Centenbrug.
Handhaven vrachtwagenverbod!
 
Bewegwijzering fietsverkeer:
Doorgaand fietsverkeer uit de richting Heemstede naar het zuiden leiden over de fietsersbrug naar de Hyacintenlaan i.p.v. over de Centenbrug. Datzelfde geldt voor fietsverkeer vanaf kruispunt Bekslaan richting Haarlemmermeer.
 
Voorrangsregels kruispunt Zwarteweg – Leidsevaartweg:
Terugbrengen naar gelijkwaardige kruising: “rechts heeft voorrang”.
Als zowel Zwarteweg als Leidsevaartweg 30 km gebied zijn, kan het weer een gelijkwaardige kruising worden.
(In het verleden was dit ook een gelijkwaardige kruising. Dat had vanzelf een remmende werking op het verkeer. Direct na het instellen van de voorrangskruising omdat Zwarteweg 30 km zone werd, verhoogde de snelheid van doorgaand verkeer op de Leidsevaartweg en verhoogde de snelheid waarmee men vanuit Vogelenzang de Centenbrug oprijdt.)
 
Kruispunt bij Centenbrug markeren
Gele markering aanbrengen zoals bijv. in Vogelenzang om nog meer snelheid er uit te halen.
 
Voetgangersoversteekplaats markeren en opstappen er uit halen:
Onduidelijke situatie voor overstekende voetgangers bij Centenbrug.
Voetgangers met kinderwagen of rollator lopen nu over de rijbaan op de brug omdat de opritten naar de voetpaden langs de brug onneembaar zijn door niet alleen stoeprand maar ook drempel op overgang van tegelgedeelte naar asfalt.

Argumenten

Argumenten voor

| 6 januari 2022 18:40

Wat een geweldig idee is dit! Veilig voor iedereen zonder hoge kosten| 10 januari 2022 12:56

In de eerste plaats ben ik het eens met het voorstel voor de 30km zone voor de Zwarteweg. In onze winkelstraat wordt echt heel veel te hard gereden. Een steekproef om die snelheid te bevestigen zou het voornemen voor de 30km zone ondersteunen.

Dan: ik ben zelf onvoldoende ter zake kundig om te kunnen beoordelen welke maatregel goed zou werken om het verkeer op de Zwarteweg te verminderen. Maar wat mij betreft stellen we die maatregel(en) voor die het vele sluipverkeer doet stoppen.| 18 januari 2022 10:44

Helemaal mee eens.
*Rotonde is niet realistisch vanwege de helling en de beperkte ruimte. Bovendien zou ons plateau met aan weerszijden drempels verdwijnen, dus weer meer snelheid en meer verkeer. *
30km ook handhaven voor Leidsevaart tussen station en sproorbrug! (daar vragen wij al jaren om) Hiermee wordt het oversteken voor fietsers veel veiliger!
*Vrachtwagens weten zelfs door te dringen tot aan de spoorbrug ondanks alle borden. Regelmatig wordt het portaal omver gereden. Ruud| 8 januari 2022 17:28

Ik kan erg ver meegaan in dit voorstel maar plaats een kanttekening bij het wijzigen van de kruising Zwarteweg-Leidsevaart! Het is destijds even een gelijkwaardige kruising geweest maar dit gaf filevorming op de Leidsevaart vanuit zuidelijke richting en leidde tot gevaarlijke situaties op de spoorwegovergang en daarom is de voorrangsregel zo gemaakt dat het verkeer op de Leidsevaart moet kunnen doorstromen. Ik woon 43 jaar op de Leidsevaart en fiets iedere dag dus ook ervaringsdeskundige!

| 18 januari 2022 16:10

De reden dat kruispunt Centenbrug voorrangskruising werd was omdat de Zwarteweg op iemands verzoek 30 km gebied werd. (Waarvan je je kan afvragen wie zich daar aan houdt...) De verkeersregels schrijven dan een voorrangskruising voor op grens 30 - 50 km gebied.| 7 maart 2022 16:34

"Leveranciers kunnen even stoppen op het fietspad. Fietsers kunnen geparkeerde busjes dan nog steeds passeren op het fietspad."
Als regelmatige fietser hier, vind ik de huidige inrichting grotendeels prima. Maar geparkeerde auto's staan vaak op de hele breedte van het fietspad, waarmee ze fietsers opzij dringen en tussen hardrijdende auto's laten komen. Heel gevaarlijk.Argumenten tegen

| 22 januari 2022 01:28

Dit argument tegen geldt voor elke variant waarbij het fietspad in 2 richtingen langs dit stuk Leidsevaart blijft liggen. Het wordt nl. ook vaak misbruikt voor laden, lossen en 'even' parkeren. Dus als fietser of voetganger moet ik alsnog de rijweg op. Als automobilist zie ik hier regelmatig fietsers op de rijweg (zuid naar noord), en niet alleen wetteloze racefietsers. Wat ook voor andere varianten geldt: het parkeren aan de waterkant, want iedereen moet oversteken. De Meerweg is wel logisch.Uiteraard wordt deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden gebouwd. De presentatie van deze 3 varianten is globaal, het detailniveau zit hier nog niet in. Het ging in dit stadium puur over de uitstraling van de brug. Er komen bijvoorbeeld nog kabels en/of gaas voor de openingen. Hetzelfde geld voor andere veiligheidsmaatregelen zoals bebordingen en afrasteringen. Dit wordt in een later stadium in detail uitgewerkt.

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel