Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 2 van de 100.

Status

Liken en reageren kon t/m 6 oktober

Als Bennebroekerlaan en Vogelenzangseweg

Door:
4 januari 2022

Aansluiten bij recente herindelingen van nabijgelegen, ook drukke wegen, want het nut van fietsstroken en 30 km/u heeft zich wel bewezen.

De kruising Leidsevaart / Bekslaan / fietsbrug is ongelukkig (naar mijn ervaring als automobilist, fietser en wandelaar), maar staat niet op zichzelf. Het deel van de Leidsevaart tussen Zwartweg en Bekslaan verdient dezelfde behandeling als o.a. de Bennebroekerlaan en de Vogelenzangseweg. Ook die wegen worden intensief gebruikt door verschillende verkeerdeelnemers, en daar voldoet de nieuwe indeling fietsstrook-rijweg-fietsstrook prima. Dus meer rood, minder zwart en max. 30 km/u. 
Op de Bekslaan blijft de overgang van vrijliggend fietspad naar fietsstroken waar die nu is. Ten noorden van de Zwarteweg (op verkeersveilige afstand) wordt een vergelijkbare oversteek aangelegd. Alleen waar de fietspaden vrijliggend zijn, mag snelverkeer max. 50 km/u rijden.
Een nieuwe, bredere brug komt recht tegenover de Bekslaan te liggen, met ruimte voor fietsers en voetgangers. 
In het voorstel zijn de kruisingen slechts schematisch weergegeven. Maar duidelijk is wel dat de nieuwe wegindeling compactere oplossingen mogelijk maakt, wat de overzichtelijkheid, oversteekbaarheid en veiligheid ten goede komt.
Voor beide kruisingen geldt dat de hellingen naar de bruggen extra aandacht nodig hebben. In de huidige situatie is de fietsoversteek naar de Centenbrug zeker vanuit stilstand moeizaam, dus onveilig, gelet op de verkeersbewegingen van anderen.
Gelijkwaardige kruisingen geven verkeersdeelnemers van rechts voorrang, geen enkele richting is dominant. Iedereen is als vanzelf meer op zijn/haar hoede. Bewegwijzering stuurt doorgaand verkeer de Bekslaan op. Overwogen kan worden om met aanvullende middelen het niet-doorgaande karakter van de Leidsevaart-zuid te benadrukken (bijv. eerste deel klinkers, beplanting).

Dan nog wat extra's.
Indien de eigenaren meewerken, dan zou langs de westkant van het spoor een recreatieve wandel-/fietsverbinding kunnen worden aangelegd. Vanonder het spoorviaductje (in het verlengde van de Centenbrug) ligt een prachtig uitzicht over de landerijen voor de grijp, maar bijna niemand die het ziet.
De huidige noordkant van de Bekslaan ziet eruit als een soort niemandsland, met alleen in het westen wat geparkeerde auto's. Zonde, want het is hier fijner wandelen dan op het tamelijk drukke fietspad. Wat zou het mooi zijn als het voetpad wordt doorgetrokken tot vlak voor de rotonde, met een haag als afscheiding, zodat een fraai symmetrisch wegprofiel ontstaat. En waar nodig is wel ruimte te vinden voor enkele parkeerplaatsen.

Argumenten

Argumenten voor

| 19 januari 2022 16:28

Ook vind ik het een heel leuk en goed idee om het fietspad vanaf de Centenbrug rechtdoor te trekken onder het viaductje door en een fietspad en voetpad te creëren naar links richting de Bekslaan. Dan kunnen fietsers daar veilig rechtdoor de Bekslaan oversteken naar het al bestaande twee richtingen fietspad en de voetgangers kunnen gelijk naar rechts naar een nog aan te leggen voetpad aan de rechterkant van de Bekslaan.

| 7 maart 2022 15:24

Dit "acherpad" is in de jaren 1950 aangelegd voor de kinderen uit Bennebroek die naar de Graaf Florisschool in Vogelenzang gingen. Wij moesten eindeloos bij de spoorbomen wachten omdat er met kolenwagens werd gerangeerd. Mijn ouders hebben zich in die tijd als bestuursleden van de oudercommissie sterk gemaakt voor dit pad. Toen het rangeren ophield was het "achterpad" niet meer zo nodig.| 19 januari 2022 16:23

Klinkt plausibel allemaal. Maar ben niet zo voor een fietspad aan de kant van de Leidsevaart. Dit ivm het parkeren van auto’s aan die kant.
Vwb snelheid 30km: helemaal voor. Maar dan moet dit wel een verplichte snelheid worden die gehandhaafd wordt en geen adviessnelheid zoals op de Bennebroekerweg.
Ben ook helemaal voor om het niet-doorgaande weg karakter van de Leidsevaart-Zuid te benadrukken.| 19 januari 2022 16:29

En wanneer voetgangers linksaf willen richting de Leidsevaart steken zij net als de fietsers over en komen dan aan de overkant op het al bestaande voetpad terecht en kunnen zo ook veilig het spoor oversteken.Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Uiteraard wordt deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden gebouwd. De presentatie van deze 3 varianten is globaal, het detailniveau zit hier nog niet in. Het ging in dit stadium puur over de uitstraling van de brug. Er komen bijvoorbeeld nog kabels en/of gaas voor de openingen. Hetzelfde geld voor andere veiligheidsmaatregelen zoals bebordingen en afrasteringen. Dit wordt in een later stadium in detail uitgewerkt.

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel