Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 4 van de 100.

Status

Liken en reageren kon t/m 6 oktober

Voorstel Fietsersbond

Door:
21 december 2021

Alle legale en illegale fietsoversteken vervangen door één enkele beveiligde oversteek

Fietsknelpunt Bekslaan-Leidsevaart, Vogelenzang

Voorstel Fietsersbond voor verbeterde verkeerveiligheid (21122021):
 
Alle legale en illegale fietsoversteken vervallen en worden vervangen door één enkele beveiligde tweerichtingen fietsoversteek (in de voorrang), in het verlengde van het fietspad langs de Leidsevaart, die de tweerichtingen fietspaden langs Bekslaan en Leidsevaart met elkaar verbindt. Fietspaden langs Bekslaan en Leidsevaart zijn maximaal 2.50m breed, dus voor nieuwe fietspaden en oversteken over Bekslaan en spoorlijn is een breedte van 2.50m voldoende. Volgens VCP bedraagt het aantal fietsers op de Leidsevaart 124 fietsers per etmaal en op de Bekslaan 136 fietsers per etmaal. Bij deze intensiteiten voldoet een breedte van 2.50m aan de CROW richtlijnen.  
 
Nieuwe fiets-/voetbrug over Leidsevaart buiten de kruising laten landen op Leidsevaart-zuid in het verlengde van fietspad langs Bekslaan.
 
Bocht van Leidsevaart naar Bekslaan haakser maken zodat snelheid van auto’s wordt afgeremd.
 
Door brug te verplaatsen naar Leidsevaart-zuid komt ruimte vrij langs Leidsevaart-noord voor extra parkeerplaatsen. 
 
Graag reacties/opmerkingen/commentaar.
 
Namens de Fietsersbond
Rob Stuip
0615206104

Argumenten

Argumenten voor

| 23 december 2021 17:29

De voorrangsregeling moet blijven zoals deze nu is anders krijg je stilstaand verkeer op de spoorwegovergang.| 19 januari 2022 14:02

Voor of tegen -- hangt op de uitvoering. In elk geval pleit ik voor het handhaven van de drempel op de Leidsevaart-Zuid op de plek waar de Bekslaan afbuigt. Laat duidelijk zijn wat de doorgaande weg is! Dus niet over de Leidsevaart naar het zuiden.Argumenten tegen

| 27 december 2021 14:35

Momenteel ervaar ik de oversteek als fietser/wandelaar vanaf de Hyacintenlaan en brug als het meest veilig en overzichtelijk! In de geschetste situatie moet ik nu 2x oversteken om van de brug naar de Leidsevaart noord richting Haarlem te gaan. Op zich niet heel erg maar dan moet ik mij opstellen op een onmogelijke plaats dicht bij het spoor waar je als fietser nooit voorrang kan krijgen I.v.m. file vorming op het spoor! Bovendien gaan fietsers in twee richtingen rechts-af, links-af en rechtdoor.| 30 december 2021 12:44

Het verleggen van de fietsbrug zal er toe leiden dat Fiets en Scooter verkeer een aanloop kan nemen vanuit de bekslaan, over de brug, zo de kinderrijke Bloemhof in| 18 januari 2022 21:14

deze oplossing heeft het risico van stagnatie op de overgang als auto's over de Bekslaan voorang moeten verlenen. ProRail zal bezwaar maken. Men heeft juist gekozen voor een doorgaande weg (Leidsevaart-Bekslaan).Uiteraard wordt deze brug veilig en volgens de geldende veiligheid standaarden gebouwd. De presentatie van deze 3 varianten is globaal, het detailniveau zit hier nog niet in. Het ging in dit stadium puur over de uitstraling van de brug. Er komen bijvoorbeeld nog kabels en/of gaas voor de openingen. Hetzelfde geld voor andere veiligheidsmaatregelen zoals bebordingen en afrasteringen. Dit wordt in een later stadium in detail uitgewerkt.

 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel